Langkau ke kandungan

Diskaun & Promosi

Terma dan syarat am berikut dikenakan pada tawaran semasa, penjimatan atau promosi yang dipaparkan di tapak web kami, sebagai tambahan kepada terma dan syarat khusus tawaran yang boleh didapati di bawah.

Terma dan syarat am untuk Diskaun & Promosi dalam talian

Semua tawaran adalah tertakluk kepada ketersediaan, boleh ditukar atau ditarik balik tanpa notis dan akan tersedia untuk tempoh terhad sahaja. Semua tawaran adalah tertakluk kepada ketersediaan dan harga di laman web kami berubah-ubah setiap hari (naik dan/atau turun) berdasarkan ketersediaan dan sebab dan minat bermusim. Tawaran hanya untuk pendaftaran baharu sahaja dan tidak boleh digabungkan dengan tawaran promo istimewa lain yang kami iklankan di laman web kami melainkan dinyatakan.

  • Penyertaan dalam diskaun & promosi dalam talian ini menunjukkan bahawa pelanggan telah membaca & bersetuju dengan Terma dan Syarat yang dinyatakan di sini dan Syarat yang disertakan dalam polisi kami.

  • ArtSalwa berhak untuk menggantung atau menamatkan diskaun & promosi dalam talian ini atau mengubah terma dan syarat yang dinyatakan di sini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

  • Semua maklumat yang diterima semasa diskaun & promosi dalam talian ini akan menjadi hak milik ArtSalwa dan boleh digunakan untuk kegunaan pemasaran masa hadapan atau sekarang.

  • Dengan bersetuju untuk mengambil bahagian dalam diskaun & promosi dalam talian ini, anda memberi kebenaran kepada ArtSalwa untuk berkomunikasi dengan anda melalui e-mel dan melalui telefon dengan tawaran lain yang serupa yang mungkin menarik minat anda.  • Semua pertikaian yang berkaitan dengan Promosi ini atau Terma & Syaratnya akan ditentukan akhirnya oleh ArtSalwa mengikut budi bicara mutlaknya. Keputusan oleh ArtSalwa adalah muktamad dan mengikat pengguna Promosi ini.

  • Untuk sebarang pertanyaan lain mengenai diskaun & promosi dalam talian, sila e-mel kepada kami di info@artsalwa.com